Hallooween fint!
Halloowween, fint!

Jag har gjort två krukor med ljung och lite löv och ljus i...
Sen två pumpor, en gjorde Patrik och en gjorde Jag... Min är finast!


(patriks)

(min)